Улсын төсвийн нийт орлого

Улсын төсвийн нийт орлогын 2021 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он