Сайдын тушаал

 1. Тушаалын дугаар: 188

  Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.09.12

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 132

  Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам, хоног, байрны зардлын хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.06.14

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 133

  Аргачлал батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2001.05.11

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он