Улсын төсвийн урсгал санхүүжилт

Улсын төсвийн байгууллагуудад 2017 онд олгосон урсгал санхүүжилт

/ сая.төгрөг/
Д/д Орлогын үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 9,445.6 9,444.4
2 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 53,731.9 52,458.2
3 Барилга, хот байгуулалтын сайд 12,206.3 12,204.3
4 Батлан хамгаалахын сайд 164,987.7 164,936.7
5 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 1,136,871.2 1,096,274.4
6 Гадаад харилцааны сайд 61,538.5 61,116.6
7 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 7,750.5 7,056.3
8 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 12,324.7 12,239.9
9 Монгол улсын ерөнхий аудитор 8,912.7 8,912.7
10 Монгол улсын ерөнхий сайд 90,797.8 90,250.4
11 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга 4,561.4 4,540.4
12 Монгол улсын их хурлын дарга 29,683.1 28,924.4
13 Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн дарга 1,595.0 1,595.0
14 Монгол улсын шадар сайд 101,592.6 101,044.6
15 Сангийн сайд 1,612,826.5 1,604,963.5
16 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 1,734.6 1,729.0
17 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 15,761.0 15,761.0
18 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 730.6 730.6
19 Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч 4,083.1 4,083.1
20 Улсын ерөнхий прокурор 26,635.0 26,635.0
21 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 14,975.8 14,975.8
22 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 2,012.5 1,957.3
23 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 7,314.3 7,141.6
24 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 1,052,634.2 1,047,278.1
25 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 411,768.0 410,664.9
26 Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга 805.6 805.6
27 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 159,315.1 154,572.1
28 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга 563.8 563.8
29 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 46,671.3 46,671.3
30 Эрүүл мэндийн сайд 380,491.0 378,205.4
31 Эрчим хүчний сайд 19,883.0 19,595.1
Нийт 5,454,204.6 5,387,331.6
САНГИЙН ЯАМ © 2020 он