ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ БЭЛТГЭХ УДИРДАМЖ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 07 сарын 05


Хавсралт файл:
1. Удирдамж
2. Төсвийн саналын маягт
3. ОН-ын төсвийн орлогын тооцоолол
4. Fiscal гарын авлага
5. Үр дүнд суурилсан төсөв бэлтгэх аргачлал
6. ЖМТ асуулга

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он