Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн гүйцэтгэл

PDF файлыг харуулах боломжгүй байна.
САНГИЙН ЯАМ © 2023 он