“Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн систем (КАИС)-ийг өргөтгөх ажлын хүрээнд тоног төхөөрөмжийн 1-р хэсгийг нийлүүлэх тендерийн үр дүн

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хөгжлийн санхүүжилтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 02 сарын 20


Хасвралт файл хэсгээс танилцана уу

Хавсралт файл:
Тендерийн үр дүн

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он