ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БӨӨНИЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ  АРИЛЖАА 2017.12.20-ны өдрийн мэдэгдэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2017 оны 12 сарын 20


Хавсралт файл:
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БӨӨНИЙ ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА 2017.12.20-ны өдрийн мэдэгдэл

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он