Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06

Эх сурвалж: Сангийн яам

Сангийн яам | 2017.12.06


2017 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр арилжаалагдах Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл.

Хавсралт файл:
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06

САНГИЙН ЯАМ © 2018 он