Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2017 оны 12 сарын 06


2017 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр арилжаалагдах Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл.

Хавсралт файл:
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааны мэдэгдэл-2017.12.06

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он