2020 оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөлөл бэлтгэх удирдамж

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 07 сарын 16


1. Төсвийн саналын маягт 2020

2. Нэмэлт төсвийн хүсэлт

3. ОН-ын өмчийн ашиглалтын судалгаа

4. ОН-ын төсвийн орлогын тооцоолол

5. Удирдамж 2020


САНГИЙН ЯАМ © 2022 он