ТЕГ-ын өгөгдлийн төв, гамшгийн нөхөн сэргээлтийн төвийн мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг нийлүүлэх, суурилуулах, ТЕГ-ын техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт, жилийн техникийн дэмжлэг туслалцаа

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 12 сарын 10


Хавсралт файл хэсгээс харна уу

Хавсралт файл:
TENDER RESULT FOR SUPPLY AND INSTALL IT INFRASTRUCTURE FOR DATA CENTER & DISASTER RECOVERY SITES FOR MTA, INCLUDING ANNUAL TECHNICAL SUPPORT AND THE TRAINING FOR TECHNICAL STAFF AT MTA

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он