ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2024 оны 03 сарын 12


Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон Шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг материалаа /цахим/-аар болон биечлэн ирүүлж бүртгүүлэхийг урьж байна.

ТАВИГДАХ БОЛЗОЛ, ШААРДЛАГА:

• төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;

• зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;

• зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

БҮРДҮҮЛЭХ бичиг баримт:

  - Хүсэлт

  - Төрийн албан хаагчийн анкет/шинэчлэгдсэн/

  - Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

  - Тангаргийн хуудас

  - Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг

  - Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон шимтгэл төлсөн цахим лавлагаа

  - Тушаал шийдвэрийн хуулбар

  - Эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /байгаа болон байсан эсэх 2 тодорхойлолт/

  - Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хуудас

  - Сахилгын шийтгэлтэй эсэх тодорхойлолт /сүүлийн 12 сарын байдлаар сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаж, арга хэмжээ авагдсан эсэх талаарх байгууллагын тодорхойлолт/;

 - Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний  үнэлгээ;

  - Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;

  - Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж төгссөнийг гэрчлэх баримт бичиг.

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ, ДУУСАХ ХУГАЦАА:

Бүртгэлийн хугацаа 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17:00 цагт хаагдана.

Хүлээн авах хаяг: Zolzaya_t@mof.gov.mn , Сангийн яамны 721 тоотод хүлээн авна.

Холбоо барих утас: 51-267246, 51-267304

                                                                                                                                    Албан тушаалын жагсаалт

БайгууллагаАлбан тушаалСул орон тооАлбан тушаалынАлбан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагатөрөлангилал, зэрэглэлБоловсролМэргэжилМэргэшилТуршлага1Сангийн яамСанхүүгийн бодлогын газрын Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтсийн шинжээч 1Ахлах түшмэлТЗ-5Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Санхүү /041201/;

 • Эдийн засаг /0311/;

 • Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

 • Эрх зүй /0421/;

 • Бизнесийн удирдлага /041301, 041307/.  Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад хамрагдаж төгссөн байх;Төрийн албанд 6 -аас доошгүй жил, үүнээс дэс  түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;2Сангийн яамСанхүүгийн бодлогын газрын Өрийн удирдлагын хэлтсийн шинжээч1Ахлах түшмэлТЗ-5Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Санхүү /041201/;

 • Эдийн засаг /0311/;

 • Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

 • Эрх зүй /0421/;

 • Бизнесийн удирдлага /041301, 041307/.Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад хамрагдаж төгссөн байх;Төрийн албанд 6 -аас доошгүй жил, үүнээс дэс  түшмэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;3Сангийн яамХөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн1Дэс түшмэлТЗ-7Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Санхүү /041201/;

 • Эдийн засаг /0311/;

 • Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

 • Бизнес ба удирдахуй /041301, 041307/. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно4Сангийн яамХөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн мэргэжилтэн1Дэс түшмэлТЗ-7Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
 • Санхүү /041201/;

 • Эдийн засаг /0311/;

 • Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;Бизнес ба удирдахуй /041301, 041307/.-Олон улсын эдийн засгийн харилцаа/038801/. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болнХавсралт файл:
Ахлах түшмэл
Ахлах түшмэл
Дэс түшмэл
Дэс түшмэл

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он