ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2023 ОНЫ  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2024 оны 04 сарын 05


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний 2023 оны худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэн Засгийн газрын хуралдаанд танилцууллаа. 


Хавсралт файл:
2023 оны ХАА-ны тайлан

Захиргаа

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он