Төсөвтэй холбоотой файлууд Иргэдийн төсөв

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

A/107/132 2018.06.06 Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Pdf Word
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он