Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахалтай тэмцэх ажлын хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газрын хийсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан
Гэрээний файлын код Аж ахуй нэгжийн нэр Захирлын нэр Аж ахуй нэгжийг өмчлөгчийн нэр Гэрээний дугаар Гэрээний мөнгөн дүн/төгрөгөөр/ ААН-д олгосон санхүүжилт Гэрээний нэр Барааны нэр төрөл Ангилал Бараа ажил үйлчилгээ үзүүлсэн он сар өдөр Аж ахуй нэгжийн Регистрийн дугаар

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ НИЙТ ДҮН

33,953,265,764.45
200 Ази-Фарма ХХК Г.Баяржаргал Цэцэн Тунгалаг, Гунгаа Баяржаргал ЭЭХХЗГ/49 709,102,800.00 567,282,240.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хурдавчилсан оношлуур 60 ба түүнээс дээш настай ахмадуудад олгох дархлаажуулалтын багцыг нийлүүлэх ЭЭХХЗГ/34 гэрээ Ковид багцын санхүүжилт Эм, тариа 5/12/2021 2697289
201 Ази-Фарма ХХК Г.Баяржаргал Цэцэн Тунгалаг, Гунгаа Баяржаргал ЭЭХХЗГ/49
212,729,985.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хурдавчилсан оношлуур 60 ба түүнээс дээш настай ахмадуудад олгох дархлаажуулалтын багцыг нийлүүлэх ЭЭХХЗГ/34 гэрээ Ковид багцын санхүүжилт Эм, тариа 6/21/2021 2697289
202 Ази-Фарма ХХК Г.Баяржаргал Цэцэн Тунгалаг, Гунгаа Баяржаргал ЭЭХХЗГ/49 141,818,850.00 70,909,425.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хурдавчилсан оношлуур 60 ба түүнээс дээш настай ахмадуудад олгох дархлаажуулалтын багцыг нийлүүлэх ЭЭХХЗГ/34 гэрээний нэмэлт гэрээ Ковид багцын санхүүжилт Эм, тариа 7/24/2021 2697289
203 Антиген ХХК Б.Энэрэл Батбаатар Энэрэл 15 725,940,000.00 725,940,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд лаборатори байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх багц-2 гэрээ Лабораторийн тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж 6/21/2021 2880873
204 Ач Үр ХХК Г.Балжир Гочоо Балжир 103 224,950,000.00 112,475,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Арбидолын үнэ, гэрээ-50% Эм, тариа 4/28/2021 2670135
205 Ач Үр ХХК Г.Балжир Гочоо Балжир 104 44,990,000.00 22,495,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Арбидолын үнэ, гэрээ-50% Эм, тариа 4/28/2021 2670135
206 Ач Үр ХХК Г.Балжир Гочоо Балжир 174 427,405,000.00 427,405,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Умифеновир /арбидол/ үнэ Эм, тариа 5/28/2021 2670135
207 АШУҮИСургууль Г.Батбаатар Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар N/A 312,000,000.00 156,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын оношлуур худалдан авах гэрээ Ковидын шүлсний оношлуурын үнэ Оношлуур, урвалж 4/19/2021 5845459
208 АШУҮИСургууль Г.Батбаатар Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар N/A
156,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын оношлуур худалдан авах гэрээ Урвалж, оношлуурын үлдэгдэл-50% Оношлуур, урвалж 4/23/2021 5845459
209 АШУҮИСургууль Г.Батбаатар Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар N/A 258,960,000.00 258,960,000.00 Шинэ коронавируст халдварын оношлуур худалдан авах гэрээ Оношлуурын үнэ Оношлуур, урвалж 5/18/2021 5845459
210 АШУҮИСургууль Г.Батбаатар Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 173 209,040,000.00 209,040,000.00 Коронавируст халдварын эсрэг арга хэмжээ авах болон лабораторийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай оношлуур, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ К-19 оношлуурын үнэ Оношлуур, урвалж 5/28/2021 5845459
211 Био Медикал Инженеринг ХХК Б.Чинзориг Намнандорж Буянбадрах, Баасандорж Хосбаяр, Билэгт Чинзориг ЭЭХХЗГ/44 55,705,000.00 55,705,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд иргэдийг шинжилгээнд хамруулахад зориулж лабораторийн оношлуур нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, Пульсоксиметр худалдан авах гэрээ Пульсоксиметрийн үнэ Гэрээ №ЭЭХХЗГ/44 100% Оношлуур, урвалж 6/29/2021 6249272
212 Био Медикал Инженеринг ХХК Б.Чинзориг Намнандорж Буянбадрах, Баасандорж Хосбаяр, Билэгт Чинзориг ЭЭХХЗГ/24 21,627,886.00 21,627,886.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат нийлүүлэх Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратны үнэ Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 6249272
213 Биомед Трейд ХХК М.Бат-эрдэнэ Мятав Батэрдэнэ ЭЭХХЗГ/25 11,800,000.00 11,800,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат нийлүүлэх Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратны үнэ Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 5341388
214 Голден мед ХХК Ө.Батсүх Өлзийбаяр Батсүх 83 155,980,000.00 155,980,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Нүүрний хаалт Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/2/2021 6133886
217 Гэрэгэ системс ХХК Ц.Эрдэнэбат Цэнддорж Эрдэнэбат 16 120,000,000.00 120,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд лаборатори байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх -лабораторийн сорьц унших пос машины гэрээ шинжилгээний сорьц унших Sunmi пос машин Тоног төхөөрөмж 2/11/2021 6235972
218 Дулаанхайрхан ХХК Б.Туул Батсүх Туул ЭЭХХЗГ/31 31,341,750.00 15,670,875.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Вирус тээвэрлэх орчин бүхий сав, бамбар авахад урьдчилгаа 50% Тоног төхөөрөмж 5/4/2021 5769515
219 Дулаанхайрхан ХХК Б.Туул Батсүх Туул ЭЭХХЗГ/32
15,670,875.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Вирус тээвэрлэх орчин бүхий сав, бамбар авахад үлдэгдэл 50% Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 5769515
220 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж ЭЭХХЗГ/30 326,746,750.00 163,373,376.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад урьдчилгаа 50% Оношлуур, урвалж 5/4/2021 2565242
221 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж ЭЭХХЗГ/31
163,373,374.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур үлдэгдэл 50% Оношлуур, урвалж 5/19/2021 2565242
222 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж ЭЭХХЗГ/47 98,455,500.00 98,455,500.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ РНХ гар аргаар ялгах цомог үнэ ЭЭХХЗГ Оношлуур, урвалж 5/28/2021 2565242
223 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 100 1,317,800,000.00 790,680,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж, оношлуур худалдан авах гэрээ болон нэмэлт гэрээний 50 хувь Оношлуур, урвалж 4/14/2021 5803454
224 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 101 263,560,000.00 131,780,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Урвалж, оношлуурын үлдэгдэл-50% Оношлуур, урвалж 4/26/2021 5803454
225 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 100,101
658,900,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур №100,101 гэрээний үлдэгдэл 50% Оношлуур, урвалж 5/6/2021 5803454
226 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа ЭЭХХЗГ/45 54,520,000.00 54,520,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээний хүрээнд иргэдийг шинжилгээнд хамруулахад зориулж лабораторийн оношлуур нийлүүлэх гэрээ Оношлуурын үнэ №ЭЭХХЗГ/45-100% төлбөр Оношлуур, урвалж 6/21/2021 5803454
227 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 179 177,190,000.00 177,190,000.00 Коронавируст халдварын эсрэг арга хэмжээ авах болон лабораторийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай оношлуур, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад Гэрээ№179 100% Оношлуур, урвалж 7/9/2021 5803454
228 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 180 660,000,000.00 660,000,000.00 Коронавируст халдварын эсрэг арга хэмжээ авах болон лабораторийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай оношлуур, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад Гэрээ№180 100% Оношлуур, урвалж 7/9/2021 5803454
229 Мед Импекс Интернэшнл ХХК Т.Отгонтуяа Машбат Сэржмядаг ЭЭХХЗГ/27 18,480,000.00 18,480,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээ авах зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат нийлүүлэх гэрээ Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратны үнэ Гэрээ№ЭЭХХЗГ/27 100% Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 2763877
230 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 558 172,803,972.45 83,322,554.45 Хамтран ажиллах гэрээ Гэрээний төлбөр-№558-2021-1-р хагас
6/21/2021 2116847
231 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 558
89,481,418.00 Хамтран ажиллах гэрээ Гэрээний төлбөр-№558-2021-2-р хагас
12/22/2021 2116847
232 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 224 208,779,120.00 208,779,120.00 Вирусын эсрэг эм ремдесивир эмийг нийүүлэх гэрээ Ремдесивир үнэ Эм, тариа 7/9/2021 2116847
233 Монг-Эм ХХК Р.Цэвэлмаа Зэвэг Мэндсайхан, Мэндсайхан Наранпүрэв, Мэндсайхан Отгонпүрэв, Мэндсайхан Пүрэвжав, Раднаа Цэвэлмаа 149 16,000,000.00 16,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм нийүүлэх гэрээ Ковид багц 1 Эм, тариа 5/28/2021 2099616
234 Монос трейд ХХК Д.Цэрэнбат Лувсан Эрдэнэчимэг 196 240,816,400.00 240,816,400.00 Вирусын эсрэг эм умифеновир/арбидол/ эмийг нийүүлэх гэрээ Ремдесивир үнэ Эм, тариа 7/9/2021 6141854
235 Моносфарм трейд ХХК Б.Онон Лувсан Эрдэнэчимэг 123 32,400,000.00 32,400,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Арбидолын үнэ Эм, тариа 5/6/2021 2670712
236 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг ЭЭХХЗГ/35 328,717,200.00 164,358,600.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хурдавчилсан оношлуур вирусын эсрэг эм умифеновир/арбидол/ эмийг нийүүлэх гэрээ Умифеновир /арбидол/ үнэ -ЭЭХХЗГ/35 гэрээ урьдчилгаа-50% Эм, тариа 5/4/2021 2024608
237 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг ЭЭХХЗГ/50 65,742,600.00 230,101,200.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, эмчлэх, оношлоход шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хурдавчилсан оношлуур вирусын эсрэг эм умифеновир/арбидол/ эмийг нийүүлэх нэмэлт гэрээ Умифеновир /арбидол/ үнэ -ЭЭХХЗГ/35,50 гэрээ үлдэгдэл Эм, тариа 6/21/2021 2024608
238 Мэдикал Ресурс ХХК Б.Алтангэрэл Hara Takahiro ЭЭХХЗГ/26 53,380,000.00 53,380,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээ авах зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат нийлүүлэх гэрээ Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратны үнэ Гэрээ№ЭЭХХЗГ/26 100% Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 6120938
239 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 86 892,800,000.00 446,400,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ PCR шинжилгээний урвалж, оношлуурын үнэ Оношлуур, урвалж 4/2/2021 5087228
240 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 86
446,400,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Урвалж, оношлуурын үлдэгдэл-50% Оношлуур, урвалж 4/9/2021 5087228
241 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 99 178,560,000.00 89,280,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж, оношлуур худалдан авах нэмэлт гэрээний 50 хувь Оношлуур, урвалж 4/14/2021 5087228
242 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 99
89,280,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Урвалж, оношлуурын үлдэгдэл-50% Оношлуур, урвалж 4/26/2021 5087228
243 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа ЭЭХХЗГ/29 1,573,200,000.00 1,573,200,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад-100% Оношлуур, урвалж 5/4/2021 5087228
244 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа ЭЭХХЗГ/39 313,968,000.00 313,968,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 ПГУ оношлуур дагалдах хэрэгсэл 100 хувь №69 Оношлуур, урвалж 5/28/2021 5087228
245 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа ЭЭХХЗГ/46 1,119,991,000.00 1,119,991,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 ПГУ оношлуур, нуклейн хүчил ялгах кит /дагалдах хэрэгсэл/ 100хувь №92 Оношлуур, урвалж 5/28/2021 5087228
246 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 225 223,643,472.00 223,643,472.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ PCR шинжилгээний урвалж, оношлуурын үнэ-№225 Оношлуур, урвалж 7/24/2021 5087228
247 Сүвэн уул ХХК Ш.Шинэбаатар Гантөмөр Ганбаяр, Шаарийбуу Шинэбаатар ЭЭХХЗГ/23 55,685,000.00 55,685,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хүндрэл багатай даван туулах арга хэмжээ авах зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат нийлүүлэх гэрээ Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппаратны үнэ Гэрээ№ЭЭХХЗГ/23 100% Тоног төхөөрөмж 7/9/2021 5375185
249 Тимус фарма ХХК С.Баянмөнх Балдандорж Эрдэнэхишиг ЭЭХХЗГ/32 40,000,000.00 20,000,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Ковид илрүүлэх ялгах кит /багц3/ урьдчилгаа 50% Оношлуур, урвалж 5/4/2021 5078687
250 Тимус фарма ХХК С.Баянмөнх Балдандорж Эрдэнэхишиг ЭЭХХЗГ/33
20,000,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Ковид илрүүлэх ялгах кит /багц3/ үлдэгдэл 50% №75 Оношлуур, урвалж 5/28/2021 5078687
251 Тимус фарма ХХК С.Баянмөнх Балдандорж Эрдэнэхишиг ЭЭХХЗГ/51 1,417,500,000.00 1,126,550,000.00 Коронавируст халдварыг илрүүлэх антиген суурьтай түргэвчилсэн оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын үлдэгдэл төлбөр Оношлуур, урвалж 7/24/2021 5078687
252 УАУ, технологийн хүрээлэн Ч.Чимэдрагчаа Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 222 54,000,000.00 27,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Ковид багцын урьдчилгаа 50% Эм, тариа 5/4/2021 9106928
253 УАУ, технологийн хүрээлэн Ч.Чимэдрагчаа Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 222
27,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Ковид багцын үлдэгдэл 50% Эм, тариа 5/31/2021 9106928
254 Энто ХХК Ч.Эрдэнэтуяа Чилхаасүрэн Эрдэнэтуяа 85 245,200,000.00 122,600,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Урвалж, оношлуурын урьдчилгаа-50% Оношлуур, урвалж 4/2/2021 5020166
255 Энто ХХК Ч.Эрдэнэтуяа Чилхаасүрэн Эрдэнэтуяа 98 49,040,000.00 24,520,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж, оношлуур худалдан авах нэмэлт гэрээний 50 хувь Оношлуур, урвалж 4/14/2021 5020166
256 Энто ХХК Ч.Эрдэнэтуяа Чилхаасүрэн Эрдэнэтуяа 85,98
147,120,000.00 Коронавируст халдварын урвалж, оношлуур нийлүүлэх гэрээ Урвалж, оношлуурын үлдэгдэл-50% Оношлуур, урвалж 4/28/2021 5020166
258 WUXY YUSHOU MEDICAL APPLIANCES CO.LTD Гадаадын ААН Гадаадын ААН N/A 24,518,600.00 24,518,600.00 Эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах-Шприз шприз Эм, тариа 1/11/2021 N/A
260 CHINA HAINERGYNEW ENERGY CORP., LIMITED Гадаадын ААН Гадаадын ААН N/A 271,985,400.00 271,985,400.00 Эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах-Хөлдөөгч /ULT Freezer/ хөлдөөгч Тоног төхөөрөмж 1/11/2021 N/A
269 Ач Үр ХХК Г.Балжир Гочоо Балжир 103, 104 269,940,000.00 134,970,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ, нэмэлт гэрээ Арбидолын үнэ -103,104 гэрээ үлдэгдэл 50% Эм, тариа 6/21/2021 2670135
276 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 315 9,900,000.00 9,900,000.00 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл лабораторийн урвалж худалдах, худалдан авах гэрээ Вирусийн шинжилгээний сорьц авах бамбартай тэжээлт орчин үнэ /2020он/ Оношлуур, урвалж 7/5/2021 5803454
278 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 237 849,143,100.00 424,571,500.00 Шинэ коронавируст халдварын эмчилгээнд шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Ремдисивир, Умифеновирын үнэ Гэрээ №237 урьдчилгаа 50% Эм, тариа 7/5/2021 2116847
279 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 237
424,571,600.00 Шинэ коронавируст халдварын эмчилгээнд шаардлагатай эм нийлүүлэх гэрээ Ремдисивир, Умифеновирын үнэ Гэрээ №237 үлдэгдэл 50% Эм, тариа 7/29/2021 2116847
283 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 89 849,520,000.00 424,760,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх нэмэлт гэрээ Нэг удаагийн комбинзоны-416 үнэ-№89 гэрээний 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/8/2021 2024608
284 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 90 1,220,940,000.00 610,470,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх нэмэлт гэрээ Нэг удаагийн комбинзоны-408 үнэ-№90 гэрээний 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/8/2021 2024608
285 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 93 72,520,000.00 36,260,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх нэмэлт гэрээ Нэг удаагийн комбинзоны-408 үнэ-№93 гэрээний 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/8/2021 2024608
286 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 92 1,280,440,000.00 640,220,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх нэмэлт гэрээ Нэг удаагийн комбинзоны-412 үнэ-№92 гэрээний 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/8/2021 2024608
287 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 91 2,100,700,000.00 1,050,350,000.00 Шинэ коронавируст халдварын үед шаардлагатай хувийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх нэмэлт гэрээ Нэг удаагийн комбинзоны-408 үнэ-№91 гэрээний 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 4/8/2021 2024608
288 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 121 2,064,400,000.00 1,032,200,000.00 Коронавируст халдварын эсрэг арга хэмжээ авах болон вакуцинжуулалт хийхэд шаардлагатай эрүүл мэндийн ажилтны хувийн хамгаалах хэрэгсэл худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн халад, нүүрний хаалтны урьдчилгаа 50% Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 5/4/2021 2024608
289 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 89,90,91,92,93,121
3,794,260,000.00 Гэрээ №89,90,91,92,93,121 үлдэгдэл санхүүжилт Гэрээ№ 89,90,91,92,93,121 тоот гэрээний үлдэгдэл 50 хувь Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 5/28/2021 2024608
296 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 238 999,196,000.00 499,598,000.00 Коронавируст халдварыг илрүүлэх, оношлоход шаардлагатай лабораторийн урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад урьдчилгаа 50% Гэрээ№238 Оношлуур, урвалж 7/5/2021 5087228
297 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 238
499,598,000.00 Коронавируст халдварыг илрүүлэх, оношлоход шаардлагатай лабораторийн урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур авахад үлдэгдэл 50% Гэрээ№238 Оношлуур, урвалж 7/20/2021 5087228
298 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 202 999,996,000.00 999,996,000.00 Коронавируст халдварыг эсрэг арга хэмжээ авах болон лабораторийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай оношлуур, хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуурын үнэ Гэрээ№202-100% Оношлуур, урвалж 7/5/2021 5087228
306 Чоногол Трейд ХХК Ө.Байгалмаа Энхбаатар Эрхбилгүүн, Өлзийхутаг Байгалмаа 533 119,800,000.00 119,800,000.00 Коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээнд шаардлагатай оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын үнэ Гэрээ №533 100% Оношлуур, урвалж 11/15/2021 2716895
311 Аз Итгэл ХХК Мөнхбаяр Баярхүү Мөнхбаяр Өлзийхүү N/A 16,865,000.00 16,865,000.00 Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ 250ш Хүчилтөрөгчийн баллон тээвэрлэлтийн төлбөр Тээвэрлэлтийн зардал 8/5/2021 6715842
312 Алтан Говийн Элс ХХК Н.Амаржаргал Булганбаатар Жавзмаа N/A 26,431,000.00 26,431,000.00 Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээ ЭМЯ-510ш хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчийн тээврийн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 12/21/2021 5550211
313 Арима Медикал ХХК Я.Энхчулуун Ядамсүрэн Энхчулуун 951 26,000,000.00 26,000,000.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ ЭНЭҮТ-2-оос АӨСҮТ нүүлгэлтийн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 12/22/2021 5634458
323 Сүвэн уул ХХК Ш.Шинэбаатар Гантөмөр Ганбаяр, Шаарийбуу Шинэбаатар 587 38,337,024.00 38,337,024.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Хүчилтөрөгчийн үйлдвэрийн нүүлгэлтийн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 12/16/2021 5375185
400 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 242 1,000,608,000.00 1,000,608,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ PCR шинжилгээний урвалж, оношлуурын үнэ Эм, тариа 8/16/2021 5803454
401 Тимус фарма ХХК С.Баянмөнх Балдандорж Эрдэнэхишиг 241 833,157,000.00 833,157,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын төлбөр №241 Эм, тариа 8/16/2021 5078687
402 Мөнхийн тун ХХК Ц.Алтанцэцэг Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 309 219,300,000.00 219,300,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээнд шаардлагатай эм оношлуур дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Умифеновир /арбидол/ үнэ Эм, тариа 8/23/2021 2024608
403 Омбол Б.Мөнхдэлгэр Бямбаа Мөнхдэлгэр, Бямба Төмөрбат, Хүрлээ Цэрэннадмид 308 1,750,000,000.00 850,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээнд шаардлагатай эм оношлуур дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ Ремдесивирын үнэ Эм, тариа 8/16/2021 2844265
404 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 244 607,500,000.00 607,500,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ PCR шинжилгээний урвалж, оношлуурын үнэ Эм, тариа 8/16/2021 5087228
405 Монос трейд ХХК Д.Цэрэнбат Лувсан Эрдэнэчимэг 243 1,095,380,000.00 1,314,456,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ Вирусын эсрэг эмний үнэ Эм, тариа 8/16/2021 6141854
407 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 283 1,620,995,000.00 810,497,500.00 Урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур Оношлуур, урвалж 7/30/2021 5087228
408 Пролианс ХХК Л.Баярмаа Болдбаатар Баатарзаяа 283
810,497,500.00 Урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур Оношлуур, урвалж 8/23/2021 5087228
409 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа
1,317,800,000.00 658,900,000.00 коронавируст халдварын Урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур Оношлуур, урвалж 5/6/2021 5803454
410 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж 266 147,466,540.00 147,466,540.00 Урвалж оношлуур нийлүүлэх 245 дугаартай гэрээний нэмэлт гэрээ PCR шинжилгээний урвалж, оношлуурын үнэ Оношлуур, урвалж 8/16/2021 2565242
411 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж 307 153,700,800.00 153,700,800.00 Коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээнд шаардлагатай эм, оношлуур дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын төлбөр Эм, тариа 8/23/2021 2565242
412 Илдэнгүн Хошуу ХХК Д.Тунгалаг Доржсүрэн Эрдэнэбат, Дагвадорж Эрдэмбилэг, Дагвадорж Тунгалаг, Баргайд Оргилмаа, Ягаанбуянт Дагвадорж 245 897,000,000.00 897,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ К-19 урвалж оношлуур Оношлуур, урвалж 7/30/2021 2565242
413 Лайфтроник ХХК Д.Батдаваа Дашдаваа Батдаваа 268 199,800,000.00 199,800,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ 242 дугаартай гэрээний нэмэлт К-19 урвалж оношлуур Оношлуур, урвалж 8/23/2021 5803454
414 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболд Чинбишрэлт, Ариунболд Чинсанаа 297 849,000,000.00 849,000,000.00 Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын 169-р тогтоолын хүрээнд Эрдэнэс таван толгой ХК-аас санхүүжигдэх ПГУ-ийн урвалж, оношлуур, дагалдах хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуур, вирусийн эсрэг эм нийлүүлэх гэрээ Ремдесивирын үнэ Эм, тариа 7/29/2021 2116847
415 Чорос онош С.Золзаяа Жамба Зандраа 301 130,000,000.00 65,000,000.00 Коронавируст халдварын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээнд шаардлагатай оношлуур нийлүүлэх гэрээ ПГУ оношлуур Оношлуур, урвалж 8/17/2021 5359805
416 Шинэ сэгэ мед Ц.Жадамбаа Цагаанөвгөн Жадамбаа 305 207,000,000.00 63,497,500.00 Урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын төлбөр Оношлуур, урвалж 8/16/2021 6284531
417 Шинэ сэгэ мед Ц.Жадамбаа Цагаанөвгөн Жадамбаа 305
143,502,500.00 Урвалж оношлуур нийлүүлэх гэрээ К-19 түргэвчилсэн оношлуурын төлбөр Оношлуур, урвалж 8/4/2021 6284531

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН НИЙТ ДҮН

6,524,603,106.41
1 Хүннү эйр ХХК Пүрэвжал Мөнхжаргал Бямбаа Нямтайшир, Цэлмэгтэнгэрийн Нислэг N/A N/A 35,000,000.00 ЗГ-ын 2021 оны 2-р сарын 17-ны №40 тогтоол Улаанбаатар-Ховд чиглэлд тусгай үүргийн нислэг үйлдсэн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 3/5/2021 5514339
2 Элемент медикал ХХК Банди Пүрэвсүрэн Банди Пүрэвсүрэн N/A N/A 22,061,550.00 ЗГ-ын 2021 оны 2-р сарын 17-ны №40 тогтоол халдвартай хог хаягдлыг устгах зардал халдвартай хог хаягдлыг устгах зардал 3/12/2021 5554861
3 Медиконт ХХК Д.Баяржаргал Даваажамц Баяржаргал, Цэрэнбалтав Оюунтуяа 47 157,500,000.00 157,500,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн резинэн бээлий, N-95 нэг уаагийн амны хаалт Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 5/20/2021 5417627
4 Монхимо ХХК Дэмбэрэлнямба Болдсүрэн Доржнамжин Дэмбэрэлнямба, Маамаа Ариунаа 55 231,000,000.00 231,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Гар халдваргүйжүүлэгч бодис Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 6/11/2021 2559994
5 Эксклюзив медецин ХХК Баясгалан Алтанод Баясгалан Алтанод 48 320,000,000.00 320,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн хамгаалалтын хувцас Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 6/11/2021 6559158
6 Мөнхийн тун ХХК Батхишиг Номин Цэвэгжамц Алтанцэцэг, Даваа Батхишиг 56 40,000,000.00 40,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн резинэн бээлий, нүүрний хаалт Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 6/11/2021 2024608
7 Монос фарм ХХК Мөнхөө Одгэрэл Лувсан Хүрэлбаатар, Балдандорж Эрдэнэхишиг 57 77,000,000.00 77,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Гар халдваргүйжүүлэгч бодис Нэг удаагийн хамгаалалтын хэрэгсэл 6/11/2021 2043319
8 Альфа инжиниринг инвест Эрдэнэбат Номингоо Хадаа Сарангэрэл 108 133,200,000.00 133,200,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн түргэвчилсэн оношлуур Оношлуур, урвалж 8/3/2021 6123813
10 Гэрэгэ системс ХХК Даваабат Сайнбаяр Цэнддорж Эрдэнэбат 27/05/21-07/001 150,000,000.00 150,000,000.00 Систем хөгжүүлэлт болон ашиглалтын гэрээ "Эрүүл МН" систем /вакцины хариу/ Програм 4/19/2021 6235972
11 Эс Эй Би Эй ХХК Баасанхүү Сарантуяа Баасанхүү Сарантуяа 25/сс-01/07 16,576,632.00 16,576,632.00 Лавлах үйлчилгээний гэрээ 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 6/14/2021 6340334
12 Эс Эй Би Эй ХХК Баасанхүү Сарантуяа Баасанхүү Сарантуяа 25/сс-01/07 36,088,058.00 36,088,058.00 Лавлах үйлчилгээний гэрээ 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 5/27/2021 6340334
13 Эс Эй Би Эй ХХК Баасанхүү Сарантуяа Баасанхүү Сарантуяа 25/сс-01/07 36,088,058.00 36,088,058.00 Лавлах үйлчилгээний гэрээ 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 4/2/2021 6340334
14 Эс Эй Би Эй ХХК Баасанхүү Сарантуяа Баасанхүү Сарантуяа 25/сс-01/07 61,247,252.00 61,247,252.00 Лавлах үйлчилгээний гэрээ 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 4/13/2021 6340334
18 МИАТ ТӨХК ТӨҮГ ТӨҮГ N/A 132,313,028.00 132,313,028.00 ЗГ-ын 2021 оны 3-р сарын 25-ны №75 тогтоол Вакцин тээвэрлэсэн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 4/7/2021 2613247
19 МИАТ ТӨХК ТӨҮГ ТӨҮГ N/A 132,313,028.00 132,313,028.00 ЗГ-ын 2021 оны 3-р сарын 25-ны №75 тогтоол Вакцин тээвэрлэсэн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 4/7/2021 2613247
22 Баялаг органик ХХК Юра Батэрдэнэ Юра Батэрдэнэ 174 42,000,000.00 9,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Хүнсний давс Хоолны зардал 12/14/2021 3505243
23 Хүн-Од ХХК Түндэв Лхагвадорж Түндэв Лхагвадорж, Цоодол Нарангэрэл 170 336,000,000.00 6,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Їхрийн махан нєєш Хоолны зардал 12/14/2021 2089173
24 Стимо ХХК Нанзад Базаррагчаа Нанзад Базаррагчаа 171 52,200,000.00 11,100,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Ногоон цай Хоолны зардал 12/14/2021 2572648
25 Дельта фүүдс ХХК Буянтогтох Мөнхбаяр Уундай Мөнхжаргал
141,000,000.00 33,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Ургамлын тос Хоолны зардал 12/14/2021 2562456
26 Зондэм ХХК Равдандорж Цэцэгмаа Равдандорж Цэцэгмаа 16 74,625,000.00 74,625,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Гипохлорид кальци Эм, тариа 6/18/2021 2551446
30 Итгэлт-Анд ХХК Балган Мөнхэрдэнэ Балган Мөнхэрдэнэ N/A N/A 7,000,000.00 ЗГ-ын 2021 оны №240 тогтоол Орон нутгийн иргэдийг буцаах зардал Тээвэрлэлтийн зардал 1/27/2021 2687127
31 Улсын 3-р тєв эмнэлэг Төсөвт байгууллага Төсөвт байгууллага N/A N/A 4,000,000.00 ЗГ-ын 2021 оны №240 тогтоол Орон нутгийн иргэдийг буцаах зардал Тээвэрлэлтийн зардал 1/27/2021 9077154
32 Баянгол зочид буудал ХК Халтмаа Цэндбаяр Халтмаа Цэндбаяр N/A N/A 56,000,000.00 ЗГ-ын 2021 оны №240 тогтоол Орон нутгийн иргэдийг буцаах зардал Тээвэрлэлтийн зардал 1/27/2021 2026899
34 Номса ХХК /Архангай аймгийн ЗДТГ/ Баттулга Батмөнх Баттулга Батмөнх БО-2020/11/18 25,000,000.00 24,650,000.00 Худалдах, худалдан авах гэрээ /ЗГ-ын 2021 оны №240 тогтоол/ Нэг удаагийн комбинезон Хамгаалах хувцас хэрэглэл 11/18/2021 2722054
35 Медиконт ХХК Даваажамц Баяржаргал Цэрэнбалтав Оюунтуяа 14 134,016,000.00 134,016,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Нэг удаагийн резинэн бээлий, нэг удаагийн хамгаалалтын хувцас, Жавелин Хамгаалах хувцас хэрэглэл 4/9/2021 5417627
36 Монхимо ХХК Дэмбэрэлнямба Болдсүрэн Мама Ариунаа, Доржнамжин Дэмбэрэлнямба 17 5,500,000.00 5,500,000.00 Бараа материал хдалдан авах гэрээ Гар халдваргүйжүүлэгч бодис Хамгаалах хувцас хэрэглэл 4/9/2021 2559994
37 Монгол эм импекс концерн ХХК Б.Болормаа Ариунболдын Чинсанаа, Ариунболдын Чинбишрэлт, Бишрэлт групп 15 1,300,000.00 1,300,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Ариутгалын бодис Хамгаалах хувцас хэрэглэл 11/22/2021 2116847
38 Милл хаус ХХК Баттуул Оргилбат Наранцэцэг Алтанцэцэг 168 612,000,000.00 612,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /гурил/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 11/8/2021 5149665
39 Дельта фүүдс ХХК Буянтогтох Мөнхбаяр Уундай Мөнхжаргал 169 141,000,000.00 108,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /ургамлын тос/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 12/6/2021 2562456
40 Хүн Од ХХК Түндэв Лхагвадорж Түндэв Лхагвадорж, Цоодол Нарангэрэл 170 336,000,000.00 200,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /нөөш/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 12/6/2021 2089173
41 Стимо ХХК Нанзад Базаррагчаа Нанзад Базаррагчаа 171 52,200,000.00 41,100,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /цай/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 12/6/2021 2572648
42 Баялаг органик ХХК Юра Батэрдэнэ Юра Батэрдэнэ 174 42,000,000.00 33,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /давс/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 12/6/2021 3505243
43 Зэтта трейд ХХК Гантөмөр Долгоржав Гантөмөр Долгоржав 173 507,000,000.00 507,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Улсын нөөц бүрдүүлэлт /элсэн чихэр, цагаан будаа/ Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 12/22/2021 5900417
44 Мөнхгүндэл ХХК Түмэндэлгэр Мөнхтулга Түмэндэлгэр Мөнхтулга 43 45,000,000.00 45,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Сав, баглаа боодол Хүнсний нөөц бүрдүүлэлт 5/6/2021 5241588
45 Хантуул трейд ХХК Цэрэнбалжир Бямбажав Цэрэнбалжир Бямбажав N/A 30,000,000.00 30,000,000.00 Хүнсний багц тээвэрлэх гэрээ Тээврийн зардал Тээвэрлэлтийн зардал 11/2/2021 2561166
46 Иззи оффис ХХК Тайванертөнц Билгүүн Тайванертөнц Билгүүн 52 131,250,000.00 130,000,000.00 Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах гэрээ Хамгаалах хувцас хэрэглэл Хамгаалах хувцас хэрэглэл 5/27/2021 6169465
48 МИАТ ХК ТӨҮГ ТӨҮГ 222 1,604,217,200.00 1,604,217,200.00 ЗГ-ын 2021 оны 7-р сарын 28-ны №222 тогтоол Вакцин тээвэрлэлт Тээвэрлэлтийн зардал 8/30/2021 2613247
49 Гэрэгэ системс ХХК Даваабат Сайнбаяр Цэнддорж Эрдэнэбат 27/05/21-07/001 Гүйцэтгэлээр 288,700,000.00 Систем хөгжүүлэлт болон ашиглалтын гэрээ "ЭрүүлМН" систем /вакцины хариу/ Програм болон вакцины хариуны зардал 9/7/2021 6235972
50 Эс Эй Би Эй ХХК Баасанхүү Сарантуяа Баасанхүү Сарантуяа 25 сс-01/07 гүйцэтгэлээр 379,910,850.00 Лавлах үйлчилгээний гэрээ Нэгдсэн лавлах 119 үйлчилгээний төлбөр 119 лавлах үйлчилгээний төлбөр 9/14/2021, 9/7/2021, 10/29/2021 6340334
51 Гэрэг гээтт мед ХХК Уламбаяр Соёлэрдэнэ Мөнхбат Мөнхцацрал 147 2,871,119.00 2,871,119.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Лавлах 119 дуудлагын төв /шаардлагатай цахилгаан бараа/ Лавлах 119 дуудлагын төв 10/29/2021 6680089
52 Оч нэт ХХК Туяа Мөнхочир
148 202,876,000.00 202,876,000.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Лавлах 119 дуудлагын төв -компьютер, шаардлагатай тоног төхөөрөмж Лавлах 119 дуудлагын төв 10/29/2021 2888998
55 Б.Түвшинтөгс Хувь хүн Хувь хүн 159 19,634,400.00 19,634,400.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Лавлах 119 дуудлагын төв-тусгаарлах хана Лавлах 119 дуудлагын төв 10/29/2021 ХН85081779
65 Нью салоеве ХХК Оюунчимэг Ганчимэг Оюунчимэг Ганчимэг 146 17,000,000.00 17,000,000.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ 119-зөвлөх үйлчилгээ Лавлах 119 дуудлагын төв 12/27/2021 5417619
66 Буянт-Ухаа спортын ордон ТӨААТҮГ ТӨҮГ ТӨҮГ 21/05 52,392,984.00 56,751,500.00 Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх зориулалтаар Буянт Ухаа спорт заалыг ашиглах гэрээ Буянт-Ухаа спорт цогцолборын тусгаарлах байрны зардал Түрээсийн зардал
9129146
67 Глобал ивэнт ХХК Гомбожав Ариунбуян Пүрэв Даш 46 40,000,000.00 40,000,000.00 Түрээсийн гэрээ Түрээсийн гэрээ Түрээсийн зардал 9/10/2021 9129146
69 Коллпро ХХК Тлихаан Аягүль Гандаваа Тулга 21/623/122 Гүйцэтгэлээр 55,440,000.00 CALLPRO үйлчилгээний гэрээ 21 аймгийн лавлах утас Лавлах дуудлагын утас 11/22/2021 5827787
70 Элемент медикал ХХК Банди Пүрэвсүрэн Банди Пүрэвсүрэн 21/115 Гүйцэтгэлээр 15,338,030.00 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Нислэгийн хог хаягдлын устгалын төлбөр Халдвартай хог хаягдлыг устгах зардал 9/14/2021 9129146
75 Гэрэгэ системс ХХК Даваабат Сайнбаяр Цэнддорж Эрдэнэбат 27/05/21-07/001 Гүйцэтгэлээр 189,185,401.41 Систем хөгжүүлэлт болон ашиглалтын гэрээ "ЭрүүлМН" систем /вакцины хариу/ Програм болон вакцины хариуны зардал 12/31/2021 6235972

НИЙТ ДҮН40,477,868,870.86
САНГИЙН ЯАМ © 2023 он