Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт

Author: admin

Published date: 26/02/2018


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиалагч байгууллагаас зарласан тендер шалгаруулалтын үнэлгээтэй холбогдуулан гарсан гомдол, түүнийг хэрхэн хянан шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг сар бүр хүргэж байна. Сангийн яаманд 2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар ирсэн гомдлын мэдээг доороос татаж авна уу.

Files:
Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт