Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын эсрэг Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт зарцуулалтын тайлан

Information published: Ковид-19

Date of publication: 2020 оны 11 сарын 29


Монгол Улсын Засгийн газраас Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, малчин өрх болон эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн зарим арга хэмжээний нэмэлт санхүүжилтийн тайланг эхний 9 сарын байдлаар танилцуулж байна.

Хавсралт файл:
Ковид постер

Covid 19

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year