Үнэт цаас борлуулсны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох, суутган тооцох, төсөвт төлөх, тайлагнах журмын төсөлд санал авах тухай

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

Санал оруулаагүй байна.

Санал хүсэлт оруулах :

Commenting is not available in this channel entry.
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он