Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийн дагаж мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн журам

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Bayasa Огноо : 2024 02 04

    Иргэний хуулийн дагуу хоршоо нь хуулийн этгээд бөгөөд журмын төслийн нэрийг заавал хуулийн дагуу ХЗХҮАЭХЭ-ийн гэж урт нэрээр бус өмнөх НББ-ийн заавартай адилтган ХЗХ-ны НББ-ийн журам гэж нэрлэх саналтай байна. Жишээлбэл: Эд хэрэглэгчдийн хоршооны үаэхэ-ийн гэж амьдрал дээр хэн ч ярьдаггүй. Урт нэрт хууль гэж утгагүй нэртэй хууль байдаг даа.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он