Сангийн сайдын 2017 оны 361 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга, маягт”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Dolgor Огноо : 2023 11 30

    Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Зээл, тусламж, хандиваар үндсэн хөрөнгөтэй болсоноо би яаж мэдэж энэ хэсэгт бөглөх вэ? Харилцагчаар таних уу, харьцсан дансаар нь ялгахуу
  1. NERGUI Огноо : 2023 10 24

    1. 20.1 БОРЛУУЛАЛТ МАРКЕТИНГИЙН БОЛОН ЕРӨНХИЙ БА УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛУУД энэ категори дотор байгаа 15 Харуул хамгааллын зардал энэ зүйл заалтыг Мэргэжлийн үйлчилгээний зардалд оруулан тооцох нь зүйтэй байдаг. үүнийг мэргэжлийн үйлчилгээний зардалд нэгтгэх 2. 19 Хүлээн авалтын зардал гэсэн зардлын нэрийг Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал гэж өөрчлөх 3. 18. БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО БОЛОН БОРЛУУЛАЛТЫН ӨРТӨГ- энэ категори дээр 3.7 Судалгаа, шинжилгээний ажлын зардал нэрийг судалгаа хөгжүүлэлтийн зардал гэж өөрчлөх 4. 3.5 Түрээсийн зардал гэснийг ашиглалт, түрээсийн зардал гэх

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2023 он