Төсвийн байгууллагын дагаж мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн журмын төсөл

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. НДЕГ-ын СБГ Огноо : 2023 06 09

    Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой журамд тусгуулах саналыг албан бичгээр хүргүүлнэ.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он