“Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал авах тухай

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

Санал оруулаагүй байна.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он