Сангийн сайдын тушаалын төсөлд санал авах тухай /Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний  хөлсний жишиг тогтоох тухай/

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

Санал оруулаагүй байна.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он