Сангийн сайдын 2019 оны 60 тушаалаар батлагдсан “Аудитын хуулийн этгээдэд хийх чанарын  хяналтын журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тушаалын төсөл

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

Санал оруулаагүй байна.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2023 он