Даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дагаж мөрдөх нягтлан бодох  бүртгэлийн журмын төсөлд санал авах тухай.

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

Санал оруулаагүй байна.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он