Хотын албан татварын тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Амгалан Огноо : 2022 03 03

    7 дугаар зүйлд заасан үйлчилгээг Хотод үзүүлж байгаа бүх төрлийн үйлчилгээтэй уялдуулж авч үзэх. Нийслэлээс тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр үзүүлэх олон төрлийн үйлчилгээ зарласан бөгөөд түүнээс орхигдсон зүйл бий эсэхийг сайтар нягтлах шаардлагатай.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он