УУРХАЙН ХААЛТ БОЛОН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ҮЕИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АРГАЧЛАЛЫН ТӨСӨЛ

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Сангийн яам Огноо : 2021 05 11

    Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4 дэх заалтын дагуу “Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн үеийн нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал”-ын төслийг боловсрууллаа. Та бүхэн аргачлалын төсөлтэй танилцаад саналаа 2021 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор sansarmaa_b@mof.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Аргачлалын нэр: Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн үеийн нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газaр

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он