Ёс зүйн эрх зүйн актууд

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам - Ёс зүйн хороо

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 04 сарын 20


Монгол Улсын хууль

Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Төрийн албаны тухай

Засийн газрын тогтоол

Төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрэм

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Сангийн яамны албан хаагчдын ёсзүйн дүрэм

Ес зүйн хороо ​

Ес зүйн хороо тушаал

 


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он