Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын  “ЯРИЛЦЛАГА”-ын шалгалтад оролцох иргэдийн анхааралд

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 01 сарын 22


           Татварын ерөнхий газрын захиалгаар Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтын ярилцлагын шалгалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр буюу “ДАВАА” гаригт Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн, 8 дугаар хороо, Баянцагааны 10 дугаар гудамж, “Баянхошуу бизнес, инкубатор, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв”-д доорх хуваарийн дагуу зохион байгуулна.

Шалгалтад оролцогч дараах бэлтгэлийг хангасан байна. Үүнд:

         1. Иргэний үнэмлэх

         2. Нэг удаагийн малгай, бээлий, маск, улавч

Анхаарах зүйл:

          Шалгуулагч нар шалгалт өгөх хуваарийн дагуу цагтаа ирсэн байх, товлосон цагаас хоцорсон болон халуурах шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд ярилцлагын шалгалтад оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

Ярилцлагын шалгалт өгөх цагийн хуваарь

Хэсэг

Шифр

Ярилцлагын шалгалтад орох цаг

I

1

187087

08.30-08.38

2

187108

08.38-08.46

3

187114

08.46-08.54

4

187143

08.54-09.02

5

187140

09.02-09.10

6

187109

09.10-09.18

7

187156

09.18-09.26

8

187089

09.26-09.34

9

187150

09.34-09.42

10

187134

09.42-09.50

11

187128

09.50-09.58

II

1

187120

09.58-10.06

2

187149

10.06-10.14

3

187110

10.14-10.22

4

187141

10.22-10.30

5

187135

10.30-10.38

6

187107

10.38-10.46

7

187092

10.46-10.54

8

187157

10.54-11.02

9

187118

11.02-11.10

10

187145

11.10-11.18

11

187132

11.18-11.26

III

1

187096

11.26-11.34

2

187129

11.34-11.42

3

187102

11.42-11.50

4

187104

11.50-11.58

5

187142

11.58-12.06

6

187122

12.06-12.14

7

187131

12.14-12.22

8

187113

12.22-12.30

Үдийн завсарлага 12.30-13.30

III

9

187088

13.30-13.38

10

187119

13.38-13.46

11

187124

13.46-13.54

IV

1

187154

13.54-14.02

2

187137

14.02-14.10

3

187094

14.10-14.18

4

187117

14.18-14.26

5

187098

14.26-14.34

6

187093

14.34-14.42

7

187121

14.42-14.50

8

187126

14.50-14.58

9

187091

14.58-15.06

10

187095

15.06-15.14

11

187112

15.14-15.22

V

1

187103

15.22-15.30

2

187146

15.30-15.38

3

187152

15.38-15.46

4

187125

15.46-15.54

5

187139

15.54-16.02

6

187133

16.02-16.10

7

187144

16.10-16.18

8

187106

16.18-16.26

9

187151

16.26-16.34

10

187153

16.34-16.42

11

187097

16.42-16.50

VI

1

187130

16.50-16.58

2

187148

16.58-17.06

3

187111

17.06-17.14

4

187147

17.14-17.22

5

187100

17.22-17.30

6

187099

17.30-17.38

7

187105

17.38-17.46

8

187155

17.46-17.54

9

187090

17.54-18.02

10

187138

18.02-18.10

11

187115

18.10-18.18

САНГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он