ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 01 сарын 24


"Төрийн банк" хувьцаат компанийн дүрэм: Энд дарна уу

"Монгол улсын хөгжлийн банк"-ний дүрэм : Энд дарна уу

"Үндэсний давхар даатгал" хувьцаат компанийн дүрэм: Энд дарна уу

 

 

 

Хавсралт файл:
ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
"Монголын үнэт цаасны клирингийн төв" дүрэм
"Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" дүрэм
"Монголын хөрөнгийн бирж" дүрэм

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он