Түүхий эдийн дэлхийн зах зээл дээрх үнийн төсөөлөл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Эдийн засгийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 26


Голлох түүхий эдийн үнэ 2018 онд өсөх хандлагатай байгаа бол 2019 оноос алт болон зэсээс бусад түүхий эдийн үнэ бууралттай байхаар байна.

Хүснэгт. Голлох түүхий эдийн үнэ

 

2016

2017

2018

2019

2020

Зэс

   4,867.9

   6,169.9

   7,191.4

   7,272.1

   7,278.5

Нүүрс

        70.6

        88.4

        97.8

        88.2

        84.0

Газрын тос

        42.8

        52.8

        61.9

        57.0

        53.8

Төмрийн хүдэр

        57.7

        71.8

        71.8

        65.6

        62.0

Цайр

   2,090.0

   2,890.9

   3,523.6

   3,400.2

   3,186.2

Алт

   1,249.0

   1,257.6

   1,345.1

   1,379.3

   1,423.4

Эх үүсвэр: Блүүмбэрг /2018.02 сарын байдлаар/
 
Зэс. Дэлхийн зэсийн нийт хэрэглээ 2017 онд 1.3 хувиар өссөн бол 2018 онд 2.9 хувиар өснө гэж шинжээчид төсөөлж байна.

Хүснэгт. Цэвэршүүлсэн зэсийн эрэлт, нийлүүлэлт, мян.тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

Үйлдвэрлэл

      23,030

      23,307

      23,580

      24,178

      24,790

Хэрэглээ

      22,893

      23,412

      23,706

      24,394

      24,996

Баланс

          137

        (105)

        (126)

        (216)

        (206)

Эх үүсвэр: Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

Зэсийн нийт хэрэглээний тэн хагасыг эзэлдэг БНХАУ-ын эрчим хүч, барилгын салбарт оруулж буй хөрөнгө оруулалтуудтай холбоотойгоор зэсийн эрэлт нэмэгдэхээр байгаа нь ийнхүү таамаглахад хүргэжээ.

Хүснэгт. Дэлхийн зэсийн хэрэглээ, мян.тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

БНХАУ

11,353

11,642

11,782

12,183

12,560

Европ

3,338

3,357

3,391

3,465

3,528

АНУ

1,796

1,811

1,854

1,910

1,946

Япон

997

973

991

1,001

1,011

БНСУ

705

759

776

805

822

Латин Америк

622

672

704

724

743

Энэтхэг

491

499

510

547

589

Тайван

471

507

522

538

548

Бусад

3,120

3,191

3,176

3,220

3,249

Нийт

22,893

23,412

23,706

24,394

24,996

Эх үүсвэр: Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

Хүснэгт. Дэлхийн зэсийн нийлүүлэлт, мян.тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

БНХАУ

7,964

8,436

8,900

9,434

9,831

Европ

2,744

2,681

2,700

2,727

2,740

Чили

2,688

2,613

2,456

2,436

2,460

Япон

1,483

1,553

1,530

1,537

1,565

АНУ

1,141

1,221

1,075

1,075

1,085

ОХУ

876

876

874

874

874

Бусад

6,134

5,927

6,046

6,094

6,234

Нийт

23,030

23,307

23,580

24,178

24,790

Эх үүсвэр: Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)
Алт.
Дэлхийн хамгийн том алт олборлогч БНХАУ-ын Засгийн газраас алтны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа үр ашиг багатай, жижиг уурхайнуудыг хаах шийдвэр гаргаад байгаа нь алтны нийлүүлэлтийн өсөлт саарахад хүргэж байна.

Хүснэгт. Алтны эрэлт, нийлүүлэлт, тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

Үйлдвэрлэл

4,301

4,590

4,429

4,607

4,686

Эрэлт

4,859

4,347

4,061

4,155

3,852

Баланс

-558

243

368

452

834

Эх үүсвэр: Дэлхийн алтны зөвлөл (WGC), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)
 
Төв банкуудын худалдан авах алтны хэмжээ, жижиглэн хөрөнгө оруулалтууд өсөх төлөвтэй байгаа ба бусад салбарын алтны эрэлт тогтвортой байхаар байгаа нь 2018 онд алтны нийт эрэлтийг 2.3 хувиар өсгөхөөр байна. Нөгөө талдаа дэлхийн улс төрд тодорхой бус байдлууд нэмэгдэж байгаагаас хөрөнгө оруулагчид алтанд хөрөнгөө байршуулах сонирхол нэмэгдэж байна.

Хүснэгт. Алтны хэрэглээ, тн

Улс

2015

2016

2017

2018

2019

Үнэт эдлэлийн эрэлт

2,404

2,046

2,114

2,113

2,198

   БНХАУ

753

630

633

636

640

   Энэтхэг

662

505

540

560

590

   АНУ

120

119

124

122

123

   Саудын Араб

70

49

45

44

46

   Хонг Конг

51

41

46

45

47

   Иран

37

41

47

42

49

   Турк

49

41

44

41

43

   Арабын нэгдсэн Эмират

51

43

42

41

44

   ОХУ

38

34

36

38

45

   Индонез

39

38

37

34

36

Албан салбар

1,181

390

300

400

300

Цэвэр жижиглэнгийн хөрөнгө оруулалт[a]

1,067

1,043

1,120

1,160

1,100

Валют арилжааны сан /ETF/

-125

545

198

150

-80

Аж үйлдвэр болон шүдний

332

324

330

332

334

Нийт

4,859

4,347

4,061

4,155

3,852

[a] Алтан гулдмай болон зоос; валют арилжааны сан эсвэл бусад хөрөнгө оруулалтын урсгалыг оруулаагүй болно.

Эх үүсвэр: Дэлхийн алтны зөвлөл (WGC), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

 

Нүүрс.

Дэлхийн дийлэнх орнууд уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх Парисын хэлэлцээрт нэгдэн орж байгаа бөгөөд энэ нь цаашид дэлхийн нүүрсний хэрэглээг бууруулах хандлагатай байна.

Хүснэгт. Нүүрсний эрэлт, нийлүүлэлт, тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

Үйлдвэрлэл

7,501

7,187

7,313

7,308

7,303

Эрэлт

7,608

7,455

7,549

7,511

7,461

Баланс

-107

-268

-237

-203

-158

Эх үүсвэр: Эрчим хүчний мэдээллийн алба (EIA), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)
 

Монгол Улсын нүүрсний гол худалдан авагч БНХАУ-ын нүүрсний хэрэглээ 2018 онд бага зэрэг буурахаар байна. БНХАУ агаарын бохирдолтой тэмцэх зорилгоор хүнд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг хязгаарлах арга хэмжээ авч эхлээд байгаа билээ.

Хүснэгт. Нүүрсний хэрэглээ, сая тн

 

2015

2016

2017

2018

2019

БНХАУ

3,658

3,600

3,672

3,617

3,562

Энэтхэг

931

965

994

1,022

1,049

АНУ

727

666

660

650

626

ОХУ

237

224

229

233

238

ХБНГУ

234

224

217

210

204

Япон

190

190

188

187

185

Өмнөд Африк

175

178

180

182

183

БНСУ

133

127

130

130

131

Польш

134

134

132

130

129

Австрали

132

131

131

131

130

Бусад

1,057

1,018

1,018

1,019

1,022

Нийт

7,608

7,455

7,549

7,511

7,461

Эх үүсвэр: Эрчим хүчний мэдээллийн алба (EIA), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

БНХАУ-ын  коксжих нүүрсний импортын хэмжээ 2017 онд 69.9 сая тн-д хүрсэн бөгөөд энэ нь өнгөрсөн оноос 17.9 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Хүснэгт. БНХАУ-ын коксжих нүүрсний импорт, мян.тн

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Австрали

13,949.3

30,177.6

31,278.1

25,870.4

26,819.1

30,978.7

Монгол

19,060.0

15,441.4

14,786.6

12,679.5

23,561.6

26,269.6

Канад

7,246.4

11,086.5

7,203.9

5,711.2

5,188.2

4,252.8

ОХУ

4,798.1

8,440.6

5,760.0

3,228.0

2,620.1

4,620.8

АНУ

4,482.8

6,065.9

2,089.7

115.2

0.0

2,817.6

Индонези

2,913.6

2,672.8

656.8

231.0

574.0

714.1

Шинэ Зеланд

681.6

562.4

500.8

276.5

533.7

247.1

Бусад

478.3

974.2

164.2

10.0

10.5

0.0

Нийт

53,610.2

75,421.4

62,440.1

48,121.8

59,307.0

69,900.7

Эх үүсвэр: sxcoal.com
 
БНХАУ 2017 онд нийт 69.9 сая тн коксжих нүүрс импортолсны 44 хувийг Австрали, 38 хувийг Монгол, 7 хувийг ОХУ, 6 хувийг Канад, 4 хувиаг АНУ,  1 хувийг Индонези улсаас тус тус импортолсон байна.

Хүснэгт. БНХАУ-ын коксжих нүүрсний баланс /мян.тн/

 

Хэрэглээ

Цэвэр импорт

Нийлүүлэлт

Илүүдэл/Хомсдол

2016

533,906.0

58,108.4

444,378.3

(31,419.3)

2017

514,511.8

67,574.0

445,571.5

(1,366.3)

 
2017 онд нийт 514.5 сая тн коксжих нүүрсний эрэлт үүсэн бол үүний 513.1 сая тонныг дотоодын олборлолт болон импортоор хангаж 1.4 сая тн коксжих нүүрсний хомсдолтой байжээ.
 
Газрын тос.
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа болон хөгжлийн байгууллага /OECD/-ын гишүүн биш орнуудын газрын тосны хэрэглээ 2018-2019 онуудад нэмэгдэх төлөвтэй байгаагаас шалтгаалж, дэлхийн нийт газрын тосны хэрэглээ 2018 онд 1.8 хувиар, 2019 онд 1.6 хувиар тус тус өсөхөөр байна.

Хүснэгт. Газрын тосны хэрэглээ, сая баррел/өдөр

 

2015

2016

2017

2018

2019

   АНУ

24.6

24.7

24.9

25.0

25.1

   Европ

13.8

14.0

14.3

14.5

14.6

   Номхон далайн орнууд

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

Нийт ЭЗХАХБ*-ын гишүүн орнууд /OECD/

46.4

46.9

47.3

47.7

47.8

   Тусгаар Улсуудын Хамтын нөхөрлөлийн улсууд

4.6

4.8

4.9

4.9

5.0

   БНХАУ

11.6

11.9

12.5

13.0

13.4

   Бусад Азийн орнууд

12.4

12.9

13.3

13.6

14.1

   Латин Америк

6.7

6.6

6.6

6.7

6.9

   Ойрхи Дорнод

8.4

8.3

8.3

8.5

8.7

   Африк

4.3

4.3

4.4

4.5

4.7

ЭЗХАХБ-ын гишүүн биш Европын орнууд

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

Нийт ЭЗХАХБ*-ын гишүүн биш орнууд

48.5

49.4

50.6

52.0

53.5

Нийт дүн

95.0

96.3

97.9

99.7

101.3

*Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа болон хөгжлийн байгууллага /OECD/

Эх үүсвэр: Олон улсын энергийн агентлаг (IEA), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

ОПЕК-ийн гишүүн болон гишүүн биш улс орнуудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ тогтвортой нэмэгдэх хандлагатай байна. ОПЕК-ийн гишүүн орнуудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2018 онд 1.1 хувиар, 2019 онд 3.8 хувиар өсөж байгаа бол ОПЕК-ийн гишүүн биш орнуудын үйлдвэрлэл 2018-2019 онд тус тус 2.3 хувиар өсөж байна. Газрын тосны дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээ 2018-2019 онд 1.8-1.9 хувиар өсөхөөр байна. 

Хүснэгт. Газрын тосны үйлдвэрлэл, сая баррел/өдөр

 

2015

2016

2017

2018

2019

ОПЕК газрын тос

31.4

33.6

32.5

32.8

34.3

ОПЕК байгалийн хий

6.6

6.7

7

7.1

7.2

Нийт ОПЕК

37.9

40.2

39.5

39.9

41.5

Австрали

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

Колумб

1

0.9

0.9

0.9

0.9

Малайз

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Бусад Африкийн орнууд

1.4

1.2

1.2

1.2

1.2

Бусад

53

51.4

53

54.4

54.6

Нийт ОПЕК-ийн гишүүн биш орнууд

56.4

54.5

56.1

57.5

57.7

Боловсруулалтын ашиг

2.2

2.3

2.3

2.3

2.3

Нийт дүн

96.6

97

97.9

99.7

101.5

Эх үүсвэр: Олон улсын энергийн агентлаг (IEA), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

Хүснэгт. Газрын тосны эрэлт, нийлүүлэлт, сая баррел/өдөр

 

2015

2016

2017

2018

2019

Үйлдвэрлэл

96.6

97.0

97.9

99.7

101.5

Хэрэглээ

95.0

96.3

97.9

99.7

101.3

Баланс

1.6

0.7

0.0

0.0

0.2

Эх үүсвэр: Олон улсын энергийн агентлаг (IEA), Эдийн засгийн тандалт судалгааны нэгж (EIU)

 


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он