Хурлын танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах тендер

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 11 сарын 23


“Электронтехник” ХХК - Тус яамнаас зарласан "Хурлын танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах" СЯ/201802062 дугаар бүхий тендерт ирүүлсэн танай тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн тул гэрээ байгуулах эрхийг үүгээр олгож байна.

“Бодь-Электроникс” ХХК - Тус яамнаас зарласан "Хурлын танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах" СЯ/201802062 дугаар бүхий тендерт танай компанийн цахимаар ирүүлсэн тендер нь төсөвт өртгөөс давсан тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3, 30 дугаар зүйлийн 30.1.3-т тус тус заасны дагуу танай тендерээс татгалзсан.

“Ньютелеком” ХХК - Тус яамнаас зарласан "Хурлын танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах" СЯ/201802062 дугаар бүхий тендерт танай компанийн цахимаар ирүүлсэн тендерийн ‘4.3 Хурлын танхимийн техник хэрэгсэл нийлүүлж суурилуулах, түүнд тавигдах техникийн тодорхойлолт, стандарт шаардлага хангасныг шалгах хүснэгт’-ийн дараах тоног төхөөрөмжүүд тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4-т заасны дагуу танай тендерээс татгалзсан.

“Ай Ти Зон” ХХК - Тус яамнаас зарласан "Хурлын танхимын техник хэрэгсэл худалдан авах" СЯ/201802062 дугаар бүхий тендерт танай компанийн цахимаар ирүүлсэн тендер нь төсөвт өртгөөс давсан тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3, 30 дугаар зүйлийн 30.1.3-т тус тус заасны дагуу танай тендерээс татгалзсан.


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он