Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системийн төв болон орон нутгийн сүлжээ, дэд бүтцийн техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг нийлүүлэх тендер шалгаруулалт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 11 сарын 17


"Ай Ти Зон ХХК" - Тус яамнаас зарласан "Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системийн төв болон орон нутгийн сүлжээ, дэд бүтцийн техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг нийлүүлэх" СЯ/201802057 дугаар бүхий тендерт ирүүлсэн танай тендер "хамгийн сайн" гэж үнэлэгдсэн тул шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрхийг олгож байна.

"Бодь-Электроникс ХХК" - Тус яамнаас зарласан "Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системийн төв болон орон нутгийн сүлжээ, дэд бүтцийн техник хангамжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг нийлүүлэх" СЯ/201802057 дугаар бүхий тендерт танай компанийн цахимаар ирүүлсэн тендерийг Төрийн болон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7-д заасны дагуу харьцуулан үнэлэхэд үнэ өндөр байсан тул танай тендерээс татгалзсан.


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он