Бага оврын автобус нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 11 сарын 19


Бага оврын автобус нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

МОНГОЛ ХЬЮНДАЙ АВТОМОТИВ ХХК-Танай компанийн 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр цахимаар ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29.1-д заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийдвэрлэсэн.

КРИСТАЛХИЛЛ КАПИТАЛ ХХК-Танай компанийн 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр цахимаар ирүүлсэн тендер нь Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт дэх ТОӨЗ 18.1-(б)-д албан ёсны дистрибьютер байх гэсэн  шаардлагагыг хангаагүй байх тул танай тендерээс татгалзсан

 


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он