Тендерт шалгарсан шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Эх сурвалж: Сангийн яам

Сангийн яам | 2017.09.27


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны халаалтын бойлерын хүчин чадлыг сайжруулах, холбогдох засвар, үйлчилгээг хийх

Тендерт шалгарсан оролцогч: Прохит ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Тэргүүн жинст ХХК


САНГИЙН ЯАМ © 2018 он