Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Эх сурвалж: Сангийн яам

Сангийн яам | 2017.09.22


Тендер шалгаруулалтын нэр: Сангийн яамны гадна орчмын явган хүний эко зам, талбайн засварын ажил

Тендерт шалгарсан оролцогч: ЗЗБ ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Норов зам ХХК, БСМ ХХК


САНГИЙН ЯАМ © 2018 он