Тендерийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтын үндэслэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 04 сарын 24


Тендер шалгаруулалтын нэр: Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтны тэмдэг нийлүүлэх

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт: Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан, сүүлийн 3 жилийн туршлагын мэдээлэл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, татварын өргүй тодорхойлолт зэрэг тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтүүд. Тендерийн баримт бичгийг дараах хаягаас үзэх боломжтой. https://tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1522637604357

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан: Цахим тендерт 2 оролцогч оролцсон. Материалд үнэлгээ хийж оролцсон компаниудын тендер шаардлагад нийцээгүй тул ирүүлсэн тендерээс татгалзсан.


САНГИЙН ЯАМ © 2019 он