Тендерийн шалгуур үзүүлэлт, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтын үндэслэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 20


Тендер шалгаруулалтын нэр: Шатахуун нийлүүлэх

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт: Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт, сүүлийн 3 жилийн туршлагын мэдээлэл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хот, хөдөө орон нутаг дахь салбарын тоо, мэдээлэл зэрэг тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлтүүд. Тендерийн баримт бичгийг дараах хаягаас үзэх боломжтой. https://tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1519215954324  

Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан: Цахим тендерт 3 компани оролцсон. Материалд үнэлгээ хийж 2 компани шаардлагад нийцээгүй тул ирүүлсэн тендерээс татгалзаж, шаардлагад нийцсэн 1 компанийн үнийн санал төсөвт өртөгт багтаж байсан тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.


САНГИЙН ЯАМ © 2023 он