Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 04 сарын 24


Тендер шалгаруулалтын нэр: Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтны тэмдэг нийлүүлэх

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Хак трейд ХХК, Батзол трейд ХХК


САНГИЙН ЯАМ © 2019 он