Тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 03 сарын 20


Тендер шалгаруулалтын нэр: Бичиг хэргийн материал нийлүүлэх

Багц – 1. Бичгийн цаас. Тендерт шалгараагүй оролцогч: Гурван бат дэвшил ХХК

Багц – 4. Бичиг хэргийн бусад хэрэгсэл. Тендерт шалгараагүй оролцогч: Гурван бат дэвшил ХХК, ЭНСОЭН ХХК

Багц – 5. Албан бланк. Тендерт шалгарсан оролцогч: Үндэсний үнэт цаас ХХК

Тендерт шалгараагүй оролцогч: Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ, Санкомаркетинг монголиа ХХК


САНГИЙН ЯАМ © 2023 он