Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 03


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиалагч байгууллагаас зарласан тендер шалгаруулалтын үнэлгээтэй холбогдуулан гарсан гомдол, түүнийг хэрхэн хянан шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг сар бүр хүргэж байна. Сангийн яаманд 2018 оны 8 дугаар сарын байдлаар ирсэн гомдлын мэдээг доороос татаж авна уу. 

Хавсралт файл:
Гомдол-2018.08

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он