АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЗОРИУЛСАН ТАНИЛЦУУЛГА

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 07 сарын 09


Аудитын хуулийн этгээдэд зориулан толилуулж байна.

https://www.youtube.com/watch?v=mDHYyVE8DAg


САНГИЙН ЯАМ © 2021 он