Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 03 сарын 25


Хавсралт файл:
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он