Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2019 оны 03 сарын 20


Хавсралт файл:
Монгол Улсын Засгийн газрын 33 дугаар тогтоол

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он