Эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж 

Эх сурвалж: Сангийн яам

Сангийн яам | 2018.02.26


Эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

 №   Тусшай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж   Тусгай зөвшөөрлийн дугаар   Тусгай зөвшөөрлийн нэр   ТТД 
    1.00  "Бизинвин" ХХК                    2.00  Үндэсний лоттерей     5,280,036.00
    2.00  "Ди Энд Эс Консалтанси" ХХК                    3.00  Спорт лото     5,783,771.00
    3.00  "Күүл дизайн" ХХК                    4.00  Цахим сугалаа     5,502,624.00
    4.00  "Топ бинго" ХХК                    5.00  Сугалаа     6,007,813.00
    5.00  "Лотто Энтертайнмент" ХХК                    6.00  Монгол Лоттерей     6,006,396.00
    6.00  "Гранд сумо МGL" ХХК                    7.00  Сумо Лотто     5,938,104.00
    7.00  "ЭЙ ТИ ӨҮ ЭМ" ХХК                    8.00  Эд мөнгөний хонжворт сугалаа     5,815,843.00
    8.00  "Хос чагтага" ХХК                    9.00  Дэлхийн спорт сугалаа     5,115,256.00
    9.00  "Монгол сугалаа" ХХК                  10.00  Монгол сугалаа     6,174,884.00
  10.00  "Лоттери де ла монголи" ХХК                  11.00  Есөн шагай     5,989,558.00

 

 

 

 


САНГИЙН ЯАМ © 2018 он