Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Хууль, эрх зүйн газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 07 сарын 31


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиалагч байгууллагаас зарласан тендер шалгаруулалтын үнэлгээтэй холбогдуулан гарсан гомдол, түүнийг хэрхэн хянан шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг сар бүр хүргэж байна. Сангийн яаманд 2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар ирсэн гомдлын мэдээг доороос татаж авна уу. 

Хавсралт файл:
Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт - 2018.07 сар

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он