Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 26


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиалагч байгууллагаас зарласан тендер шалгаруулалтын үнэлгээтэй холбогдуулан гарсан гомдол, түүнийг хэрхэн хянан шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг сар бүр хүргэж байна. Сангийн яаманд 2018 оны 2 дугаар сарын байдлаар ирсэн гомдлын мэдээг доороос татаж авна уу.

Хавсралт файл:
Тендер шалгаруулалттай холбоотой гаргасан гомдол, түүний шийдвэрлэлт

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он