ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Мэдээлэл нийтлэсэн: Эдийн засгийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 02 сарын 26


 

Дэлхийн эдийн засаг 2017 оноос сэргэж эхлээд байна. Энэ нь АНУ, Канад, Франц, Герман, Итали, Испани зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудаас гадна хөгжиж байгаа томоохон эдийн засагтай орнууд болох Бразил, БНХАУ, Мексик зэрэг орнуудын эдийн засагт эерэг өөрчлөлт гарсантай холбоотой байна.

Хүснэгт. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт


 


САНГИЙН ЯАМ © 2020 он