Даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд даатгалын салбарын оролцогчдоос цахимаар болон албан бичгээр ирсэн саналуудын нэгтгэл товъёог

Мэдээлэл нийтлэсэн: Сангийн яам

Нийтлэсэн огноо: 2022 оны 12 сарын 07


Сангийн яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны хамтарсан ажлын хэсгээс Даатгалын тухай хууль, Даатгалын зуучлалын тухай хууль болон Жолоочийн даатгалын тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан 2022 оны 05 дугаар 18-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд Сангийн яамны цахим хуудсанд байршуулан олон нийтийн хэлэлцүүлгийг цахим хэлбэрээр явуулж мэргэжлийн холбоод, салбарын оролцогчид, хувь хүмүүсээс 414 санал ирсэн бөгөөд уг саналуудыг хуулийн төсөлд тусгасан эсэх товъёогийг бэлтгэв.

Хавсралт файл:
1.ДТХ санал - нэгтгэл
2.ДЗТХ санал нэгтгэл
3.ДЗТХ санал нэгтгэл

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он