CFA Institute

Мэдээлэл нийтлэсэн: Санхүүгийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 09 сарын 21


CFA Institute нь 1947 онд үүсгэн байгуулсан АНУ-д төвтэй олон улсын мэргэжлийн хөрөнгө оруулалтын шинжээч мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилготой Институц юм.

CFA хөтөлбөр нь дэлхий дахинаа санхүүгийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн шинжээчийн хөтөлбөр юм. Сангийн яам нь CFA Institute-тэй хамтран ажиллах гэрээг 2016 онд байгуулсан бөгөөд албан хаагчид Regulator Scholarship Program-ийн хүрээнд тэтгэлэгтэй үнээр шалгалтад хамрагдах боломж бүрдсэн. 


САНГИЙН ЯАМ © 2023 он