Аймаг, нийслэлийн 2019 оны жилийн төсвийн төсөл бэлтгэх тухай

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 07 сарын 05


Хавсралт файл:
1. Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он